Zákaznická linka
800 767 626
pracovní dny: 8:00 - 17:00

Napište nám Nejbližší prodejny

Unikátní videolaparoskopická věž už pomáhá dětem!

Síť drogerií parfumerií ROSSMANN ve spolupráci s Nadací Naše dítě v letošním roce opět úspěšně realizovala charitativní projekt 5.000.000 Kč pro dětský úsměv. Díky této charitativní kampani získala Klinika dětské onkologie a dětské chirurgie Fakultní nemocnice Brno plně funkční videolaparoskopickou věž. Ta je určena k operaci malých pacientů, kterým zajistí možnost provádět minimálně invazivní zákroky. Slavnostní předání přístroje proběhlo
26. listopadu 2014 na Klinice dětské onkologie a dětské chirurgie v Brně za přítomnosti zakladatelky a ředitelky Nadace Naše dítě Ing. Zuzany Baudyšové, jednatele společnosti ROSSMANN Ing. Vladimíra Mikela, lékařského náměstka pro interní a chirurgické obory
PDM MUDr. Františka Jimramovského, přednosty Kliniky dětské chirurgie, ortopedie
a traumatologie prof. MUDr. Ladislava Plánky, Ph.D., primáře Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie MUDr. Jiřího Tůmy, CSc. a primáře Kliniky dětské onkologie
MUDr. Petera Múdrého, Ph.D. Hlavním cílem projektu 5.000.000 Kč pro dětský úsměv je pomoci ohroženým a vážně nemocným dětem.

Finanční prostředky ve výši 3 000 000 korun putovaly na zakoupení nové videolaparoskopické sestavy – přístroje pro operace prováděné miniinvazivním způsobem, který je pro pacienty méně bolestivý a umožňuje rychlejší rekonvalescenci. Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie v Brně jako jediná klinika v České republice běžně provádí minimálně invazivní výkony u dětských onkologických pacientů.

Velice nás těší, že i v letošním roce slavíme úspěch s naším charitativním projektem, a děkujeme všem našim zákazníkům, kteří se do něj zapojili. Zakoupený přístroj pomůže zvýšit standard poskytovaných operací ve Fakultní nemocnici Brno a především zlepší a urychlí léčbu dětských pacientů,říká jednatel společnosti ROSSMANN Vladimír Mikel.

ROSSMANN daroval Klinice dětské onkologie a dětské chirurgie Fakultní nemocnice Brno plně funkční videolaparoskopickou věž. Zleva: Jednatel společnosti ROSSMANN Ing. Vladimír Mikel, ředitelka Nadace Naše dítě Ing. Zuzana Baudyšová a primář Kliniky dětské

Neznám nic horšího než je nemoc u dětí. Vážíme si daru od společnosti ROSSMANN, díky němuž můžeme společně pomoci onkologicky nemocným pacientům. Věříme, že díky uskutečněnému projektu, ochotě lidí pomoci a následnému zakoupení videolaparoskopické věže pomůžeme k uzdravení a úsměvům na mnoha dětských tvářích,říká ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová.

 Díky novému videolaparoskopickému přístroji je možné provádět onkologické operace miniinvazivním způsobem, který je pro pacienty méně bolestivý a umožňuje rychlejší rekonvalescenci.

Jedním z prvních zákroků provedených novým videolaparoskopem byla operace hormonálně aktivního nádoru levé kůry nadledviny u třináctiletého chlapce. Díky videolaparoskopickému systému je možné provést výkon co nejšetrněji a s velmi přesným určením hranice okrajů nádoru. Výsledkem je krátká doba hospitalizace, snížení bolesti, minimalizace krevních ztrát, dobrý kosmetický efekt, zkrácení celkové doby rekonvalescence a především zdraví pacienta bez nutnosti další onkologické léčby.

Další využití miniinvazivních chirurgických přístupů v dětské onkologii, jež nová sestava umožňuje, pak pro primáře Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno, MUDr. Jiřího Tůmu, CSc. znamenápředevším uplatnění veškerých výhod tj. minimalizace krevních ztrát, šetrné manipulace s orgány, menší riziko infekce operační rány, zmenšení pooperační bolesti, časnější realimentaci pacienta, zkrácení doby hospitalizace a v neposlední řadě lepší kosmetický efekt. Obecně se jedná o podstatně méně zatěžující metodu pro již tak těžce strádající onkologicky nemocné pacienty.

Charitativní akce 5.000.000 Kč pro dětský úsměv se letos konala již po páté. Vybralo se celkově 5 323 541 korun, které byly využity na vybrané projekty. Kromě operačního videolaparoskopu pro Kliniku dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno byla již předána ventilační jednotka Klinice dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a rovněž se uhradil výcvik dvou canisterapeutických asistenčních psů.

Drogerie a parfumerie ROSSMANN

Druhý největší německý drogistický řetězec ROSSMANN provozuje v šesti evropských zemích přibližně 3 000 prodejen a zaměstnává téměř 40 000 pracovníků. V roce 1994 společnost ROSSMANN expandovala na český trh, kde v současnosti provozuje 121 prodejen s přibližně 700 zaměstnanci. V letošním roce slaví výročí 20 let na českém trhu. Více informací na www.rossmann.cz.

Nadace Naše dítě

Nadace Naše dítě pomáhá dětem v tíživých životních situacích od 1. října 1993. Zakladatelkou a ředitelkou je Ing. Zuzana Baudyšová, která založila také celostátní Linku bezpečí, Rodičovskou linku a Linku vzkaz domů. Posláním nadace je pomoc týraným, handicapovaným, zneužívaným, opuštěným a jinak ohroženým či znevýhodněným dětem. Více informací na www.nasedite.cz.

Fakultní nemocnice Brno

Fakultní nemocnice Brno poskytuje pacientům všech věkových kategorií specializovanou a superspecializovanou péči ve všech oborech medicíny. Disponuje moderním vybavením, komplexním diagnosticko-léčebným zázemím a týmem erudovaných odborníků. Patří mezi největší zdravotnické zařízení na Moravě. Více informací na www.fnbrno.cz.
 

Ke stažení

 

« zpět