Zákaznická linka
800 767 626
pracovní dny: 8:00 - 17:00

Napište nám Nejbližší prodejny

Nakup a vyhraj setkání s Bárou Votíkovou!

 

Fotbalová brankářka a reprezentantka Bára Votíková se nevěnuje jen fotbalu, ale je známá také díky svému YouTube kanálu. Kdo ji sledujte ví, že s ní nuda rozhodně nebude. Proto neváhejte, zapojte se do naší soutěže a zažijte jedinečné setkání.

 Jak se do soutěže zapojit?

 

1.     Nakupte v prodejnách Rossmann výrobky Always, Tampax, Discreet nebo Naturella v minimální hodnotě 149 Kč.

2.     Pošlete číslo účtenky na e-mail info@setkanisbarou.cz a zapojte se do naší soutěže. Tři výherkyně se setkají s reprezentační fotbalovou brankářkou a také známou youtuberkou Bárou Votíkovou.

3.     Navíc jako dárek k nákupu značek Always, Tampax, Discreet nebo Naturella v minimální hodnotě 149 Kč získáte suchý šampon Aussie v cestovním balení zdarma.

 19718_PG_Rossmann_Like_a_girl_Banner_800x533px_v03

Soutěž probíhá v prodejnách Rossmann od 11.4. do 22.5. 2018.

 Držíme vám palce!

 

Oficiální pravidla propagační spotřebitelské soutěže

„Vyhraj setkání s Bárou Votíkovou“

  

1. Pořadatel a administrátor

 

Pořadatelem propagační spotřebitelské soutěže „Vyhraj setkání s Bárou Votíkovou“ (dále jen „soutěž“) je společnost Rossmann s.r.o., IČ 612 460 93, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika (dále jen „pořadatel“).

 

Administrátorem soutěže je pořadatelem pověřená společnost WMC Praha, a.s., IČ 265 09 954, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Česká republika (dále jen „administrátor“).

 

Účastí v soutěži uděluje účastník pro případ, že se stane výhercem, společnosti dále souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má trvalé bydliště, a dále souhlas s uveřejněním obrazové reportáže (obsahující i jeho fotografie) v tištěných, případně elektronických mediích nebo v jiném tisku vydávaném společností a s využitím k propagačním účelům.

 

 

2. Termín konání soutěže a výrobky zapojené do soutěže

 

Soutěž probíhá ve všech prodejnách Rossmann s.r.o. na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“) v období od 11. 4. do 22.5. 2018 včetně (dále jen „rozhodné období“).

 

Do soutěže jsou zapojeny všechny výrobky Always, Tampax, Discreet nebo Naturella (dále jen společně jako „soutěžní výrobek“). Soutěž se vztahuje na ty soutěžní výrobky, které jsou prodávány v místě konání soutěže v rozhodném období.

 

3. Účastníci soutěže

 

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která splní všechny podmínky soutěže, uvedené v těchto úplných pravidlech (dále jen „účastník“). Účast osoby mladší 18 let je podmíněna souhlasem zákonného zástupce.

 

4. Účast v soutěži a předání výher

 

Účastník se zapojí do soutěže tím, že v průběhu rozhodného období:

 

a)      v místě konání soutěže koupí soutěžní výrobek v minimální hodnotě 149 Kč a uschová daňový doklad (účtenku), který prokazuje uvedený nákup v průběhu rozhodného období, a

 

b)      v průběhu rozhodného období odešle číslo účtenky, na e-mail: info@setkanisbarou.cz. Do předmětu e-mailové zprávy uvede „Soutěž – setkání s Bárou“. 

 

 

Odesláním e-mailu na info@setkanisbarou.cz účastník souhlasí s těmito podmínkami soutěže.

 

Každý ze soutěžících, který nakoupí vybrané produkty s minimální hodnotou 149 Kč získá suchý šampon Aussie v cestovním balení zdarma.

 

Pokud soutěžící zašle na e-mailovou adresu info@setkanisbarou.cz číslo účtenky, zapojí se tím do soutěže o setkání s Bárou Votíkovou.

 

Po skončení rozhodného období vybere soutěžní porota složená ze zástupců administrátora 3 soutěžící, kteří se stanou výherci hlavní výhry. Rozhodnutí soutěžní poroty je konečné a záleží čistě na uvážení této poroty.

 

Veškeré kontaktní údaje musí být zaslány na soutěžní e-mail pravdivě a musí být platné během celého rozhodného období. V případě, že by na straně účastníka soutěže došlo v rozhodném období ke změně některého z kontaktních údajů, je povinný tuto změnu oznámit administrátorovi.

Účastník může kontaktovat administrátora soutěže prostřednictvím e-mailu: info@setkanisbarou.cz

 

Po skončení soutěže budou výherci zveřejněni na stránkách Rossmann s.r.o.

 

Případná výhra setkání s Bárou Votíkovou bude výherci oznámena prostřednictvím e-mailu zaslaného administrátorem soutěže do 7 dnů od skončení soutěže.

 

Výherce hlavní výhry – setkání s Bárou Votíkovou se zavazuje umožnit pořadateli nebo administrátorovi v souvislosti s předáním hlavní výhry pořízení fotografických nebo audiovizuálních záznamů. Možností je samostatně pořídit fotografický záznam výhercem, nebo vytvořit záznam ve formě postu s reakcí na výhru na některém z dostupných online sociálních sítí (Facebook, Twitter, Instagram), dle doporučení pořadatele. Výherce vyslovuje souhlas s tím, že tyto záznamy mohou být přiměřeně použity pořadatelem nebo administrátorem na internetových stránkách akce a v informacích pro media.

 

 

5. Výhry

 

Výhry v soutěži:

-        Garantované výhry – suchý šampon Aussie v cestovním balení – vyhrává každý zákazník Rossmann, který během rozhodného období zakoupí výrobky Always, Tampax, Discreet nebo Naturella v minimální hodnotě 149 Kč. Vydávání garantované výhry platí do vydání zásob.

 

-        Hlavní výhry – 3 výherci se setkají s Bárou Votíkovou

 

6. Osobní údaje a osobnostní práva

 

Účastník souhlasem s podmínkami soutěže (odesláním e-mailu na soutěžní adresu info@setkanisbarou.cz) bere na vědomí, že jím poskytnutá data (výčet) budou zpracovávána jen za účelem realizace soutěže a předání výhry, pakliže nevyjádří svůj souhlas s dalšími účely zpracování svých osobních údajů. Osobní údaje účastníka budou předány administrátorovi soutěže a zpracovatelům jen pro tento účel zpracování. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání soutěže a dalších 5 let, a to čistě za účelem obhajoby právních nároků pořadatele.

Účastník má právo k přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů.

V případě podezření z porušení svých práv má účastník má právo obrátit se na společnost. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00. 

« zpět