Zákaznická linka
800 767 626
pracovní dny: 8:00 - 17:00

Napište nám Nejbližší prodejny
header image

Předání šeků

Nadace naše děti

 

Helppes a stacionář Sluneční domov

Ve čtvrtek 28. 4. 2016 proběhla poslední dvě předání výtěžku z charitativní kampaně 5.000.000 Kč pro dětský úsměv 2015.
Předání proběhlo v centru výcviku psů pro postižené Helppes. Finanční pomoc ve výši 400.000 Kč byla věnována na výcvik dvou canisterapeutických asistenčních psů pro šestiletého Davídka Zezulu a sedmiletého Vojtíška Havla
Další kroky vedly do pražského stacionáře Sluneční domov, který pomáhá osobám s autismem. Získané finanční prostředky 400.000 Kč byly využity na vytvoření Snoozeland (relaxační místnost) pro klienty stacionáře.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem zákazníkům, kteří se do kampaně zapojili!

Helppes a stacionář Sluneční domov

FN Ostrava a KNTB Zlín

V pátek 22. 4. 2016 předala společnost ROSSMANN se zástupci Nadace Naše dítě šek v hodnotě 1.170.000 Kč neonatologickému oddělení FN v Ostravě a šek na 250.000 Kč dětskému oddělení KNTB Zlín. Za tyto prostředky získané z naší loňské charitativní akce 5.000.000 Kč pro dětský úsměv se zakoupil pro FN v Ostravě monitor mozkové aktivity a nejnovější typ ventilátoru určeného k ventilaci převážně nezralých novorozenců. Pro KNTB Zlín se zakoupily 4 přístroje např. moderní monitorovací přístroj EKG BTL-08 pro snímání klidového elektrokardiogramu a poloautomatický externí defibrilátor AED, který textovými a hlasovými pokyny navádí k obnovení srdeční činnosti.
Děkujeme všem zákazníkům, kteří se do kampaně zapojili!

FN Ostrava a KNTB Zlín

Thomayerova nemocnice

Ve středu 30. 3. 2016 předala společnost ROSSMANN se zástupci Nadace Naše dítě šek v hodnotě 1 400 000 Kč Thomayerově nemocnici.  Za tyto prostředky získané z loňské charitativní akce 5.000.000 Kč pro dětský úsměv, se zakoupil centrální monitorovací systém s monitory životních funkcí pro šest novorozeneckých lůžek a ventilátor na podporu dýchání novorozenců. Lékaři a sestry tak mohou sledovat životní funkce všech předčasně narozených dětí na jednom zařízení, díky čemuž došlo ke zrychlení a zefektivnění péče.
Děkujeme všem zákazníkům, kteří se do kampaně zapojili!

Thomayerova nemocnice předání šeku

Fond ohrožených dětí a Modrý klíč o. p. s.

Ve středu 2. března 2016 předala společnost ROSSMANN ve spolupráci s Nadací Naše dítě finanční příspěvky 2 vybraným projektům z charitativní akce 5.000.000 Kč pro dětský úsměv. Částkou 700 000 korun byl obdarován Fond ohrožených dětí a jeho 3 zařízení poskytující okamžitou pomoc dětem v nouzi, které finanční prostředky využijí na provozní náklady. Celkem 400 000 korun obdržela nezisková organizace Modrý klíč o. p. s., která poskytuje sociální služby dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Organizace peníze využila na rekonstrukci zahrady, která může nyní sloužit jako bezbariérové kulturní centrum.

Předání šeků neziskovým organizacím